Obavještenje o uplati troškova prevoza učenika za mart 2019. godine

Općina Jablanica obavještava roditelje i učenike Osnovne škole „Suljo Čilić“ Jablanica da je na osnovu obračuna i prijedloga nadležne Službe, dana 11.03.2019. godine u ponedjeljak, otpočela sa uplatom akontacije na ime troškova prevoza učenika za 20 radnih dana mjeseca marta 2019. godine.

Koristimo priliku da obavijestimo roditelje i učenike Osnovne škole „Suljo Čilić“ Jablanica da do dana izdavanja ovog obavještenja Ured za razmatranje žalbi BiH nije riješio žalbu na Otvoreni postupak – Usluge prevoza đaka. Molimo roditelje i učenike da imaju razumjevanje za ovu situaciju, a uplate će se vršiti na isti način kao i do sada. Nadamo se vašem razumjevanju te se zahvaljujemo. 

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, 
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove