OBAVJEŠTENJE O UPLATI TROŠKOVA PREVOZA UČENIKA ZA JUNI 2019. GODINE

Općina Jablanica obavještava roditelje i učenike  JU Osnovne  škole „Suljo Čilić“ Jablanica da je  na osnovu obračuna i prijedloga nadležne Službe, u petak 28.06.2019. godine, uplaćena akontacija na ime troškova prevoza učenika za mjesec juni 2019. godine (8  radnih dana).Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu, socijalna pitanja i zajedničke poslove