Nova saradnja sa USAID-om na uključivanju dijaspore u razvoj zajednice

Načelnik općine je danas potpisao memorandum o partnerstvu sa USAID-om kroz koji će se zajedničkim aktivnostima razvijati lokalni grant program i podržati aktivnosti uključivanja dijaspore u ekonomski i društveni razvoj zajednice.

Potpisana je i Zajednička izjava sa ambasadorom SAD-a u Bosni i Hercegovini, Michael J. Murphy-em, kroz koju je još jednom potvrđeno opredjeljenje za nastavak saradnje na unaprijeđenju lokalnih zajednica.

„USAID projekat „Diaspora Invest“ će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave za efikasno uključivanje dijaspore u lokalni razvoj.  Zajedno sa partnerskim lokalnim zajednicama, USAID će podržati uspostavljanje lokalnih fondova za podsticanje investicionih projekata dijaspore u partnerskim lokalnim zajednicama. Radićemo na podršci jedinicama lokalne samouprave da podstaknu direktna ulaganja dijaspore i druge oblike doprinosa dijaspore lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju u svrhu omogućavanja novih investicija, otvaranja novih radnih mjesta i intervencija u smislu transfera znanja, prema međusobno usaglašenim osnovama”, napominju iz Projekta.