NACRT REGULACIONOG PLANA "GORNJA KOLONIJA"- JAVNA RASPRAVA