NABAVKA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA SANACIJU PUTEVA U NASELJU ZLATE

U toku je realizacija projekta na sanaciji puta u naselju Zlate.

Projektom je predviđeno betoniranje pristupnog puta u naselju Zlate u dužini od 190 m. Općina Jablanica je obezbjedila  materijal, tampon, mreže, beton i mašinu za ravnanje puta, a mještani akcijom ugrađuju isporučeni materijal.
Vrijednost nabavke materijala  je 11.615,75 KM  a isporučilac materijala  je preduzeće „Babić“ d.o.o. Jablanica.