NA 32. SJEDNICI IZABRANI PREDSJEDNICA I ZAMJENIK PREDSJEDNICE VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u srijedu 22.06.2022. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održalo je svoju 32. sjednicu na kojoj su razmatrani: Izvod iz zapisnika sa 31. sjednice VZK, Izbor Predsjednika i Zamjenika predsjednika Vijeća za konkurentnost Općine Jablanica, Odluka o komunalnom redu – nacrt, Informacija o zaključku Općinskog vijeća vezano za Odluku o radnom vremenu trgovačkih, ugostiteljskih, obrtničkih i srodnih radnji i djelatnosti na području općine Jablanica , Izvještaj o ostvarenju Operativnog plana implementacije Strategije razvoja općine Jablanica za 2021. godinu i tačka Razno.

Na sjednici vijeća,  Alma Pinjić   izabrana  je za predsjednicu, a Dženan Mulahasanović za zamjenika predsjednice Vijeća za konkurentnost općine Jablanica a shodno  izmjeni i dopuni Odluke o uspostavljanju Vijeća za konkurentnost  općine Jablanica u novi saziv vijeća, pored spomenute predsjednice, izabrani su: Elma Bajramović, „Jablanit“ d.o.o. Jablanica, Jusuf Maksumić, Restoran „Maksumić“ Jablanica, Jasmin Hujdur, V.O. Pekara „Hujdur“ Jablanica, Zijad Bišić, V.O. „HM“ Jablanica, Amir Džafić, „Voćepromet“, d.o.o. Jablanica i Uzeir Zahirović, V.O. „BH Granit“ Jablanica.
U radu sjednice Vijeća za konkurentnost učestvovali su Općinski načelnik, Predsjedavajući Općinskog vijeća,  sekretar općinskog organa uprave općine Jablanica, predstavnici privatnog sektora-Udruženja privrednika Jablanica, predstavnici javnog sektora,  predstavnici poljoprivrede-Savez poljoprivrednih udruženja, predstavnik Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor, predstavnik JP EP BiH  i biroa rada Jablanica.