LISTA KLUBOVA – ORGANIZACIJA ZA SUFINANSIRANJE JAVNOG INTERESA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SPORT IZ BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 17. a u vezi sa članom 13. i 15. Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u oblasti sporta iz budžeta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, 9/19  i 13/19), na osnovu Javnog poziva za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Općine Jablanica za 2020. godinu (broj: 01-42-2808/19 od 16.12.2019. godine), Vijeće za implementaciju na svojoj sjednici održanoj 15.01.2020. godine utvrdilo je: 

LISTA KLUBOVA – ORGANICACIJA ZA SUFINANSIRANJE JAVNOG INTERESA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA SPORT IZ BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2020. GODINU