KONFERENCIJA-RЕGULАTОRNA RЕFОRMA I NJENA IMPLEMENTACIJA NA OPĆINSKOM NIVOU

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u surаdnji s implementatorima Projekta LIFE, Britanskom аmbаsadоm i Međunarodnom financijskom korporacijom - IFC, članicom Grupacije Svјеtskе bаnkе, organiziralo je 15.1.2018. godine u Konjicu konferenciju pod nazivom Rеgulаtоrna rеfоrma i njena implementacija na lokalnom (općinskom) nivou.

Učešće u radu konferencije uzeli su Općinski načelnik Salem Dedić,sekretar općinskog organa uprave Dženan Mulahasanović i poćnik načelnika-šef službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Amela Muratović.Tokom konferencije predstavnici općina i gradova iz Federacije BiH imali su priliku razmijeniti znanja, te u aktivnoj diskusiji tražiti rješenja za praktična pitanja i izazove s kojima se njihove lokalne zajednice suočavaju u procesu provođenja regulatornih reformi u cilju ubrzavanja ekonomskog razvoja zemlje i privlačenja investicija.

" Dosadašnja iskustva ukazuju da su većinu investicija u BiH poduzeli već prisutni investitori, a najveći dio poslovnog života se odvija na lokalnom nivou, skoro 80%. Na osnovu toga jasno je da je neophodno intenzivirati rad s postojećim investitorima i kroz obostrano koristan dijalog ukazati na otvorena pitanja i prepreke budućim investicijama. Ovo će postati smjernice za daljnje unapređenje regulatornog okvira u lokalnim zajednicama koje učestvuju u projektu", rekao je federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić.

Sporazumom Vlade Federacije BiH i Grupacije Svjetske banke, potpisanim prije dvije godine, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta se uključilo u realizaciju Projekta LIFE te je određeno kao nosilac aktivnosti prenosa metodologije i znanja stečenih u procesu implementacije regulatorne reforme kako bi bilo u potpunosti osposobljeno da u budućnosti samostalno provodi ove aktivnosti u partnerstvu s lokalnim zajednicama u FBiH.Ranijim projektima, Grupacija Svjetske banke  dala je tehničku podršku reformi javne uprave u 26 lokalnih zajednica, a u posljednje dvije godine Projektom LIFE, uz podršku Britanske ambasade, provedena je reforma u još 13 jedinica lokalne uprave. Namjera je da se, u 2018. godini, Projektom LIFE obuhvati dodatnih osam općina i to pet na području Federacije BiH i tri na području RS-a, tako da će sa krajem ove godine ukupan broj reformiranih općina i gradova iznositi 47 u cijeloj Bosni i Hercegovini.