JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA

U sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, u utorak 03.04.2018. godine sa početkom u 10:00 sati, održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima, uz provođenje javne rasprave do 10. aprila 2018. g, koji je utvrdilo Općinsko vijeće Jablanica na XVI sjednici  održanoj 07.03.2018. godine. Na javnu raspravu pozvani su građani, predstavnici udruženja građana, mjesnih zajednica, javnih preduzeća i javnih ustanova, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi drugi zainteresovani subjekti. Obzirom da na Javnoj raspravi nije bilo značajnijih primjedbi i sugestija zaključeno je da se prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt akta mogu dostaviti direktno u pismenoj formi Službi za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove do 09.04.2018.godine.

Novim Zakonom o komunalnim djelatnostima Hercegovačko neretvanskog kantona („Službene novine HNK“, broj 4/16) delegirana je obaveza jedinicama lokalne samouprave da svojim odlukama kreiraju okvir funkcionisanja komunalnih djelatnosti u cilju zadovoljavanja onih potreba urbanog i civilizacijskog društva koje su nezamjenjiv uslov života i rada građana, državnih organa i drugih subjekata na njihovom području.

Ovom Odlukom, utvrđuje se pojam, razvrstavanje i povjeravanje obavljanja komunalnih djelatnosti, vlasništvo nad objektima komunalne infrastrukture, propisuje obaveza donošenja posebnih odluka iz oblasti komunalnih djelatnosti i uvodi obaveza i daju smjernice za formiranja registra korisnika komunalnih usluga, određuje način formiranja cijena i finansiranja komunalnih usluga i izgradnje komunalne infrastrukture, te donošenje razvojnih planova i programa, kao i druga pitanja od značaja za uspiješno obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Jablanica.