IZGRADNJA PRISTUPNOG PUTA DO SPORTSKE DVORANE

Radnici preduzeća „Babić“ d.o.o Jablanica izvode radova na izgradnji pristupnog puta do sportske dvorane uz istočnu stranu fudbalskog terena.

Izvedeni su  zemljani radovi mašinskim iskopom  na planiranoj dionici za kolovoznu i pješačku saobraćajnicu u dužini od 200 metara, a izvode se betonski i  AB  radovi na izradi oborinske kanalizacije te instalaterski radovi.
Vrijednost ugovorenih radova iznosi 55.980,37 KM, a rok za njihov završetak je 25 dana od uvođenja izvođača u posao.