ISPORUČENE  VISOKOSTEONE JUNICE ZA 12 KORISNIKA NA PODRUČJU  OPĆINE JABLANICA

 U četvrtak 12.09.2019. godine humanitarna organizacija Muslim Aid  na području Općine Jablanica isporučila  je 12 visokosteonih junica pasmine Simental, za 12 korisnika (Proho Azem, Mešić Mahir, Kladušak Nermin, Nikola Josipović, Džino Selim, Rizvić Dženan, Bradarić Marinko, Nezirić Almir, Jurić Stipan, Čilić Šerif, Grbešić Pero i Sihirlić Ibrahim) koji su na osnovu rang liste zadovoljili utvrđene kriterije.

Općina Jablanica je kroz podršku razvoja poljoprivredne proizvodnje u saradnji sa humanitarnom organizacijom Muslim Aid zaključila Sporazum za projekat nabavke visokosteonih junica,pasmine Simental u junu ove godine, te nakon toga raspisala Javni poziv za  dodjelu visokosteonih junica putem sufinansiranja u projektu.  Javni poziv je objavljen 15.07.2019. godine i trajao je 30 dana. Na Javni poziv aplicirao je 14 korisnik od kojih je, njih 12, ostvarilo  pravo za dodjelu visokosteonih junica putem sufinansiranja. Pravo  učešća u Projektu imale su socijalno i materijalno ugrožene osobe, nezaposlene osobe i mlade osobe sa područja općine Jablanica. Pored navedenog svim korisnicima koji su dobili junice obezbjeđena je jednodnevna edukacija iz oblasti stočarske proizvodnje. Ukupna vrijednost projekta iznosi 51.258,43 KM, a ukupna sredstva obezbjeđena u budžetu općine Jablanica za  projekat „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz donaciju steonih junica iznose oko 17.353,44 KM. Korisnici projekta imali su  obavezu da uplate 20% sredstava što iznosi 723,06 KM po korisniku. U narednom periodu Muslim Aid će vršiti monitoring i evaluaciju projekta u periodu od dvije godine od dana isporuke.