GoGreen aplikacija

Zahvaljujući saradnji sa @ReLOaDWesternBalkans programom, koji finansira @europa.ba, a provodi @undpbih,  građani i građanke općine Jablanica  imaju priliku prijavljivati nelegalni otpad, kao i upoznati se sa važnošću selektivnog odlaganja otpada.

Aplikacija #GoGreen je prva mobilna aplikacija u BiH koja locira zelena ostrva, povezuje građane sa institucijama vlasti, educira mlade i skenira otpad. Preuzmite je na linku www.gogreen.ba ili skeniranjem QR koda. Stvaramo zajedno zdrave navike, za čistiju okolinu!