DIREKTOR UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE HNK POSJETIO OPĆINU JABLANICA

U utorak 16.11.2021. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, Općinski načelnik Damir Šabanović i  Pomoćnik načelnika u Službi za upravu za geodetske, imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Belma Ćemić  održali su sastanak sa predstavnicima Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK,  direktorom  kantonalne Uprave Ivanom Leskom i  stručnim savjetnikom  Krmek Adelkom.

Predstavnici Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK istakli su svoju spremnost da i u narednom periodu nastave saradnju na uspostavi Adresnog registra na području općine Jablanica, odnosno na nastavku  projekta obilježavanja objekata kućnim brojevima i nazivima ulica. Razgovarano je takođe i na temu  realizacije projekta etažiranja kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području općine Jablanica, te evidentiranju etažnih jedinica u Zemljišnoj knjizi za općinu Jablanica, gdje bi  općina Jablanica bila izabrana kao pilot projekat.