DELEGACIJA VIJEĆA MLADIH FBIH KOD OPĆINSKOG NAČELNIKA

Općinski načelnik Salem Dedić sa saradnicima je u petak 12.1.2018. godine primio delegaciju Vijeća mladih Federacije BiH, odnosno novog saziva Upravnog odbora Vijeća mladih Federacije BiH i Vijeća mladih općine Jablanica.

Na sastanku se razgovaralo o položaju mladih u Jablanici, Strategiji za razvoj prema mladima, stipendiranju studenata, grantovima za projekte mladih i o sredstvima podrške za Start up biznise mladih.