Članak je filtriran: Mart 2019

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU

Na osnovu člana 41. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica, broj 2/09 i 8/16“), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik općine Jablanica» broj: 2/13“), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIMORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI HALE U POSLOVNOJ ZONI UNIS, GORNJA KOLONIJA

U povodu zvaničnog otpočinjanja radova i uvođenja u posao izvođača radova  na izgradnji  poslovne hale i prateće infrastrukture u poslovnoj zoni Unis-Gornja kolonija čija ukupna vrijednost iznosi 1.169.987,24 KM, u kabinetu Općinskog načelnika, u ponedjeljak 18.3.2019. godine održan je zajednički  sastanak   kome su prisustvovali  Općinski načelnik Salem Dedić u ime Općine Jablanica  kao  investitora, Amil Babić  i Ermin Budim predstavnici„ „Babić“ d.o.o. Jablanica izabranog izvođača radova, Alma Pinjić, predstavnik „Modular“ d.o.o Jablanica koje vrši  usluge Nadzora nad projektom, Amira Nuhić i Safet Kovačević,  predstavnici Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove i Amela Muratović, predstavnica Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica. 

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA LEGALIZACIJU GRAĐEVINA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

U skladu sa Odlukom o izmjenama Odluke o legalizaciji građevina (“Sl. glasnik Općine Jablanica“, broj 1/19) obaviještavaju se svi subjekti koji su na području općine Jablanica izgradili bespravnu građevinu, izvršili drugi zahvat u prostoru bez odobrenja za građenje ili su građevinu izgradili u suprotnosti sa odobrenjem za građenje da je rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju produžen do dana 30.04.2019. godine.

Obavještenje o uplati troškova prevoza učenika za mart 2019. godine

Općina Jablanica obavještava roditelje i učenike Osnovne škole „Suljo Čilić“ Jablanica da je na osnovu obračuna i prijedloga nadležne Službe, dana 11.03.2019. godine u ponedjeljak, otpočela sa uplatom akontacije na ime troškova prevoza učenika za 20 radnih dana mjeseca marta 2019. godine.

Prijem za zaposlenice organa uprave Općine Jablanica u povodu Osmog marta, međunarodnog Dana žena

U povodu Osmog marta, međunarodnog Dana žena, Općinski načelnik Salem Dedić i predsjednik Osnovne sindikalne organizacije organa uprave Šaćir Buturović, u sali sa sjednice Općinskog vijeća Jablanica, u petak 8.marta, priredili su prijem za sve zaposlenice i volonterke općinskog organa uprave Općine Jablanica. Tom prilikom, uz zahvalnost na svemu što namještenice i državne službenice Općine Jablanica doprinose kvalitete usluge  ovog javnog organa, Općinski načelnik  je svim ženama podjelio cvijeće  i  uputio  čestitke sa željom za dobro zdravlje i dug život.

DOPUNSKI JAVNI POZIV

 

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Jablanica („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj: 2/09 i 8/16), člana 6. Odluke-programa o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 10/17 i 11/17),  Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e

D O P U N S K  I   J A V N I   P O Z I V

OBAVJEŠTENJE O UPLATI STIPENDIJA ZA MJESEC FEBRUAR 2019.

Obavještavaju se učenici i studenti korisnici stipendija za školsku/akademsku 2018/2019. godinu koje dodjeljuje Općina Jablanica, da će sutra, u petak 8. marta 2019. godine, biti izvršena uplata stipendija za mjesec februar 2019. godine.

Zajedniča čestitka u povodu međunarodnog Dana žena- Osmog marta

U povodu međunarodnog Dana žena- Osmog marta, u ime  Općinskog vijeća Jablanica i Općinskog izvršnog organa uprave Jablanica i lično,  svim majkama, suprugama i kćerkama želimo srećan Dan žena. Želimo da Vam ovaj dan bude poseban, a svaki drugi ispunjen ljubavlju pažnjom i srećom. Želimo da vaš uticaj bude prepoznat u svim vašim  aktivnostima, a  vaša društvena ravnopravnost istaknuta.

SAOPŠTENJE  I OSUDA OPĆINSKOG NAČELNIKA  U VEZI  SA DEŠAVANJIMA U KRUGU ŽUPNE CRKVE U JABLANICI

Krajnje iznenađen i ogorčen slučajem uznemiravanja župnika jablaničke crkve don Marka Šutala, od strane, po našem saznanju,  maloljetnih lica, Općinski načelnik Salem Dedić izražava svoju najoštriju osudu  ovog nemilog čina i poziva  nadležne organe, posebno Policijsku upravu Konjic, Policijsku stanicu Jablanica, da poduzmu  zakonom propisane mjere  te zbog propuštanja nadzora nad maloljetnim  licima,  pokrenu postupke prema odgovornima.