Članak je filtriran: Juni 2018

ZAVRŠENI RADOVI NA UREĐENJU PLAŽE U MZ SLATINA

Preduzeće „Marlovprom“ d.o.o. Široki Brijeg, odnosno podizvođač J.K.P. „Jablanica“ d.d. u stečaju Jablanica, završili su radove na uređenju plaže na Jablaničkom jezeru u MZ Slatina u dužini od 180 m.

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA PREDUZEĆA KOMAR –TVORNICA GIPSA O MOGUĆNOSTI EKSPLOATACIJE GIPSA U SOVIĆIMA

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, u četvrtak 07.06.2018. godine, Općinski načelnik Salem Dedić sa saradnicima, održao je radni sastanak sa predstavnicima preduzeća „Komar“-tvornica gipsa, z.d.d. iz Donjeg Vakufa, koja se bavi proizvodnjom i prodajom mineralne sirovine gipsa, kreča i cementa, a koji su pismom namjere izrazili poslovno interesovanje za sticanje koncesionog prava ležišta gipsa u Sovićima.

OBAVJEŠTENJE O UPLATI STIPENDIJA ZA MJESEC MAJ

Obavještavaju se učenici i studenti korisnici stipendija za školsku/akademsku 2017/2018. godinu koje dodjeljuje Općina Jablanica, da će sutra (u petak u 08. juna 2018. godine) biti izvršena uplata stipendija za mjesec maj 2018. godine.

REALIZOVANA EKOLOŠKA KAMPANJA „PRIRODA NE POZNAJE OTPAD“

U sklopu ekološke kampanje koju provodi Udruga „Visit Blidinje“ uz podršku općina Tomislavgrad, Jablanica i Posušje, te njemačke razvojne agencije GIZ kroz projekat  EU Pro Local, stotinu učenika Osnovne škole „Suljo Čilić“ Jablanica, uz podršku Općine Jablanica, proveli su akciju čišćenja i sakupljanja otpada na određenim lokacijama u Parku prirode Blidinje s ciljem prevencije daljnjeg zagađanje ovog prostora, bogatog endemskim vrstama jedinstvenim u svijetu.

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove dječije obdanište "Pčelica" Jablanica

Na osnovu člana 47. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 50. Pravila Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica, člana 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizacimjni i načinu rada  Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica i Odluke  Upravnog odbora Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica broj 199-1/18 od 01.06.2018. godine, Upravni odbor  raspisuje:


JAVNI KONKURS
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica

DELEGACIJA OPĆINE JABLANICA NA OBILJEŽAVANJU DANA GRADA PAZINA

Delegacija Općine Jablanica koju su činili predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić, sekretar općinskog organa uprave Dženan Mulahasanović i pomoćnik Općinskog načelnika Amela Muratović, prisustvovala je aktivnostima obilježavanja 2.lipnja/juna – Dana Grada Pazina u Republici Hrvatskoj, s kojim Općina Jablanica gaji prijateljske odnose.