Članak je filtriran: Juni 2018

ZASJEDALI OPĆINSKI RAZVOJNI TIM ZA REVIZIJU INTEGRALNE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA I KOMISIJA ZA NADZOR REALIZACIJE STRATEGIJE

U okviru UNDP-ovog projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) i u funkciji  aktivnosti pripreme u procesu revizije  općinske Strategije razvoja kojoj će pristupiti Općina Jablanica, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u ponedjeljak 25.6.2018. godine održana je prva sjednica Općinskog razvojnog  tima (ORT) sa ciljem upoznavanja  sa svrhom, konceptom, dinamikom planiranja, te ulogom i odgovornostima ORT-a u procesu revizije integralne strategije razvoja u lokalnoj samoupravi. Proces revizije strategije prezentirao je konsultant Almir Zulić.

ODRŽAN 43. I 44. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U petak 22.06.2018. godine održani su 43. i 44. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, sekretar općinskog organa,  pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za maj2018. godine, izvještaji općinskih službi za maj 2018.  te izvještaji JU i JP za maj2018.

UREĐENJE ZEMLJIŠTA U ULICI SULJE ČILIĆA U MZ JABLANICA II

Radnici JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju,  ovih dana otpočeli su sa uređenjem zemljišta u ulici Sulje Čilića u MZ Jablanica II, na Gornjoj koloniji. Izvedeni su radovi skidanja ograde, uklanjanje  većih i manjih stabala i  zida, žive ograde i izmještanje postojećeg hidranta. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 3.974,49 KM, a rok za njihov završetak je sedam dana.

ZAKAZANA 20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić  sazvao je XX (20) sjednicuOpćinskog vijeća Jablanica.Sjednica će se održati u četvrtak 28.06.2018. godine , u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

OBUKA ZA OPĆINSKE VIJEĆNIKE U ORGANIZACIJI SOGFBIH

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratija na Zapadnom Balkanu – ReLOaD,   Savez općina i gradova Federacije BiH (SOGFBIH) je 21.06.2018. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održao obuku za vijećnike  Općinskog vijeća Jablanica na temu: „Uključenje građana u procesu donošenja odluka“.  Pored  obuke u Jablanici , obuke  se održavaju u  još 10 partnerskih jedinica lokalne samouprave u projektu ReLOaD u  Federaciji Bosne i Hercegovine, i to: Vitezu, Vogošći,  Tuzli, Travniku, Kaknju, Stari Grad Sarajevo, Tešnju, Maglaju, Gradačcu i Centar Sarajevo. Predavač na obuci je dr.sc. Drago Martinović, konsultant Saveza  općina i gradova Federacije BiH.

NADZORNA PROVJERA BFC CERTIFIKATA

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u srijedu 20.06.2018. godine održana je nadzorna provjera BFC certifikata za općinsku administraciju, kojoj su pored evaluatora Zlatana Saračevića iz „Serde“ Sarajevo, prisustvovali svi članovi općinskog Projektnog tima koji je učestvovao u procesu dobijanja certifikata na čijem je čelu  Općinski načelnik Salem Dedić. Cilj redovne, godišnje evaluacione posjete je potvrđivanje i  unapređenje procesa i ispunjavanje zahtjeva po tri najslabije ocjenjena kriterija.

ZAVRŠETAK PRISTUPNOG PUTA DO SPORTSKE DVORANE

Radnici preduzeća „Babić“ d.o.o Jablanica izveli su radove na izgradnji pristupnog puta do sportske dvorane uz istočnu stranu fudbalskog terena.  Izvedeni su  zemljani radovi mašinskim iskopom  na planiranoj dionici za kolovoznu i pješačku saobraćajnicu u dužini od 200 metara,  uređenje podloge, betonski i  AB  radovi na izradi oborinske kanalizacije te instalaterski radovi.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 51. stav 1. i  2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Službene novine HNK, broj: 8/13) i tačke IX Odluke Općinskog vijeća Jablanica o raspisivanju Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Jablanica, (Službeni glasnik općine Jablanica, broj: 2/18),  komisija za provedbu Javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta, objavljuje


J A V N I   P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA