CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O NACRTU AKTA - LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA U OPĆINI JABLANICA 2017-2020.

Dana 26.12.2017. godine sa početkom u 14,00 sati u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica održana je Centralna javna rasprava o Nacrtu akta – Lokalni akcioni plan zapošljavanja u općini Jablanica 2017.-2020.

Na Centralnu javnu raspravu pozvani su građani, predstavnici udruženja građana, mjesnih zajednica, javnih preduzeća i javnih ustanova, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi drugi zainteresovani subjekti.
Prijedlozi, primjedbe i sugestije na Nacrt akta mogli su se dostaviti direktno na javnoj raspravi, ali i u pismenoj formi Službi za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor zaključno sa 29.12.2017. godine.
Lokalni akcioni plan zapošljavanja je izrađen od strane Savjeta za zapošljavanje uz tehničku podršku regionalne razvojne agencije REDAH Mostar. Izradu dokumenta je finansirala Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID u sklopu projekta RAST kojeg provodi organizacija Catholic Relief Services – CRS.
Pri izradi LAPZ-a općine Jablanica za period 2017.-2020. godine uzeti su u obzir ciljevi, prioriteti i smjernice Evropske strategije 2020. koje se odnose na zapošljavanje i kojom pametan, održiv i inkluzivni rast ekonomije stvara mogućnost za visok nivo zaposlenosti, produktivnosti, socijalnu i teritorijalnu koheziju.
Kroz javne rasprave prikupljeni su prijedlozi, primjedbe i sugestije koji će se analizirati za konačan prijedlog akta – Lokalni akcioni plan zapošljavanja u općini Jablanica 2017.-2020.