CEB II-IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG OBJEKTA U OPĆINI JABLANICA DOBRO NAPREDUJE

Izvođenje građevinskih radova na višenamjenskom objektu sa osam stambenih jedinica na Gornjoj koloniji-lokalitet Unis, dobro napreduje. Projekat se realizuje u okviru državnog projekta CEB II „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem obezbjeđenja javnih stambenih rješenja“, a na osnovu sporazuma koji je Općina Jablanica potpisala sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica i Upravom za izbjeglice i prognanike HNK. Cilj projekta je da se u općini Jablanica izvrši konačno pražnjenje i zatvaranje kolektivnog smještaja, odnosno da se osobama smještenim u kolektivnim centrima i alternativnim smještajima u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, izgradnjom osam stambenih jedinica, osigura rješavanje stambenog pitanja.

Naručioci radova su Ministarstvo za ljudska prava prava i izbjeglice BiH Sarajevo, Fond za povratak BiH Sarajevo i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Federacije BiH Sarajevo.
Obaveze Općine Jablanica po ovom projektu su: geološka i geomehanička istraživanja i projektovanje, zemljište, obezbjeđenje dozvola i priprema terena, nadzor nad izvođenjem radova, obezbjeđenje  priključka na elektrodistributivnu, vodovodnu, kanalizacionu i telekomunikacijsku mrežu te popravak pristupnog puta.
Izvođač radova je preduzeće G.D.KONSTRUKCIJE  d.o.o. MOSTAR, nadzor nad izvođenjem radova vrši Modular d.o.o. Jablanica, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 715.705,95 KM. Rok za izvođenje radova iznosi 270 kalendarskih dana.