ODRŽANA 29. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST

U Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u petak 10.07.2020. održana je 29. Sjednica Vijeća za konkurentnost općine Jablanica na kojoj su  razmatrani:  Izvod iz zapisnika sa XXVIII sjednice VZK-a, prijedlog Javnog poziva za dodjelu jednokratne novčane naknade pravnim i fizičkim licima kojima nije prestao radni odnos u vrijeme trajanja proglašenja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID – 19), Izvještaj o realizaciji projekata ekonomskog sektora za 2019. godinu, Izvještaj o radu Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor za 2019. godinu i Analiza potreba privrednog sektora o obrazovnim profilima-izražavanje interesa.

Sjednici su prisustvovali  predstavnici privatnog sektora-Udruženje privrednika Jablanica, javnog sektora, udruženja poljoprivrednika, predstavnici LER-a-odjeljenja za lokalni ekonomski rzvoj, te predstavnik JP EP BiH – Podružnica Jablanica.