Oktobar 2018

ODRŽANA XXII SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak 25.10.2018. godine , u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati a završena u  13:49 sati.  Sjednici je prisustvovalo  19 vijećnika.
Za sjednicu je predložen i usvojen Dnevni red: