ZAVRŠEN PROJEKAT REKONSTRUKCIJE PUTEVA U MZ GLOGOŠNICA

Asfaltiranjem dionice puta u naselju Šanica u dužini od 300 metara završeni su radovi rekonstrukcije puteva u MZ Glogošnica, tačnije u naseljiima Ravna i Šanica.

Predhodnih dana  okončana je rekonstrukcija puta u dužini od 75 m od naselja Ravna prema naselju Bijela. U obje rekonstrukcije puteva izvršeni su pripremni radovi i mašinski iskop zemlje na dijelu budućih saobraćajnica, te izvedeni radovi izgradnje betonskih podzida, postavljanje betonskih ivičnjaka, odvodnje, tamponiranje i asfaltiranje dionica. Radove obje dionice rekonstrukcije puteva  izvelo je   preduzeće „Babić“ d.o.o Jablanica. Vrijednost ugovorenih radova za cijeli projekat  iznosilo je  68.675,23 KM.