ZAVRŠENI RADOVI U OKVIRU PROJEKTA IZRADA PARTERA DŽAMIJE U NASELJU SOVIĆI – IZGRADNJA OGRADE

Postavljanjem kovane ograde, te kovane kapije za pješake, okončani su radovi na projektu Izrada partera džamije u naselju Sovići – Izgradnja ograde, koji je finansiralo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Fond za povratak Bosne i Hercegovine, a sve u cilju stvaranja infrastrukturnih uslova za održivi povratak stanovništva na ovom području.

Radove, čija je ukupna cijena 9.975,42 KM, izvodilo je preduzeće „Željo“ d.o.o. Konjic, a predmjerom radova na izgradnji ograde predviđena je izrada i montaža 56 m kovane ograde visine 100 cm, izrada i montaža dvokrilne kovane kapije dimenzija 298x150 cm, te izrada i montaža jednokrilne kovane ograde za pješake dimenzija 107x150 cm.
U ranijem periodu urađena je sanacije škarpe regionalnog puta R-419 Sovići, čija je vrijednost radova iznosila 50.000,00 KM, a radove je izvodilo preduzeće „AP GRADNJA“ d.o.o. JABLANICA