ZAPOŠLJAVANJE PO PROGRAMU POTICAJA ZAPOŠLJAVANJA MSP ZA 2018. GODINU

Općina Jablanica koja je nosilac BFC SEE certifikata – Općine sa povoljnim poslovnim okruženjem, već sedmu godinu zaredom, provodi Program poticaja zapošljavanja za što je do sada izdvojeno ukupno 1.115.000 KM.

Ovim povodom, Općinski načelnik Salem Dedić je 18.07.2018. godine, u Sali za sjednice općinskog vijeća potpisao 28 ugovora sa korisnicima sredstava po Programu  poticanja zapošljavanja malih i srednjih preduzeća u općini Jablanica u 2018.godini, odabranih na osnovu Javnog poziva i predviđenih kriterija. Korisnici bespovratnih budžetskih  sredstava u većini su privrednici općine Jablanica (pravna i fizička lica) koji su iskazali potrebu zapošljavanja osoba iz ciljne skupine, nezaposlene osobe sa evidencije za nezaposlene na Birou rada Jablanica, te preduzeća, obrti i drugi oblici organizovanja koja su  iskazala potrebu  zapošljavanja osoba iz ciljne skupine.  Po osnovu sredstava iz programa zapošljavanja poticaja MSP za 2018. godinu ukupno će se zaposliti kod privrednika ili zasnovati samostalni obrt 41 lice, odnosno biće skinuto za evidencije nezaposlenih na Birou rada Jablanica. Na Javni poziv ukupno se prijavilo 36 aplikanata, od čega je 28 aplikanta ispunilo eliminacijske uvjete. 
Ukupno je dodjeljeno sredstava u iznosu od 177.000,00 KM. Za projekte  poticanja obrta izdvojeno je 40.000,00 KM za projekte poticanje trgovine, turizma i ugostiteljstva izdvojeno je 125.000 KM, dok je za  start up i mlada preduzeća odobren  jedan  projekat sa 4.000,00 KM. Za projekte poticanja industrijske proizvodnje (prerada i obrada kamena i sl.)  izdvojeno je 8.000,00 KM.
Općinski načelnik je, obraćajući se aplikantima, izrazio svoje veliko zadovoljstvo  što će se današnjim potpisivanjem ugovora smanjiti broj nezaposlenih u općini Jablanica i izrazio nadu da će se izdvojena sredstva po Programu  poticanja zapošljavanja malih i srednjih preduzeća u općini Jablanica koristiti namjenski te da će svi novozaposleni radnici dobiti trajno zaposlenje kod poslodavaca.