ZAKLJUČAK SA RASPRAVE OPĆINSKOG VIJEĆA O PREDUZEĆU "GRANIT" DD U STEČAJU

Zaključak možete preuzeti na ovom linku.