ZAKAZANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Arhivski snimak iz 2016. godine Arhivski snimak iz 2016. godine

Na osnovu člana 6. stav 2. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica” broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16) predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Mate Mijić sazvao je

KONSTITUIRAJUĆU
I  S J E D N I C U
Općinskog vijeća Jablanica

Sjednica će se održati u  srijedu, 13.01.2021. godine, u Kino-sali, sa početkom u 10,00 sati.
Za sjednicu je  predložen slijedeći Dnevni red:  


1.    Informacija o preuzimanju dužosti Općinskog načelnika
2.    Verifikacija mandata vijećnika
a)    Izbor verifikacione komisije
b)    Verifikacija mandata
c)    Svečana izjava
3.    Izbor stalnih komisija  Općinskog vijeća
-    Komisija za izbor, imenovanja i mandatno – imunitetska pitanja
-    Komisija za statutarna pitanja i propise
4.    Izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća
5.    Izbor zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća