ZAKAZANA 44. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog Vijeća Mate Mijić sazvao je XLIV (44) sjedenicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati u četvrtak 29.10.2020. godine, u Kino-sali, sa početkom u 9,00 sati. Za sjednicu je predložen slijedeći DNEVNI RED

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Odluka o usvajanju Nacrta Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 1“ - Prijedlog
4.    Odluka o usvajanju Nacrta Ciljanih izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski centar 2“ – Prijedlog
5.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta-Proračuna Općine Jabalnica za 2020.g. - Prijedlog
6.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i visini i načinu ostvarivanja prava na naknade i dodatke na plaću državnih službenika i namještenika u organu državne službe Općine Jablanica- Prijedlog
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad članova Općinske izborne komisije Jablanica za 2020.godinu- Prijedlog
8.    Odluka o grobljima- Nacrt
9.    Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja Općine Jablanica u oblasti sporta za period 2021.-2025. g. - Prijedlog
10.    Izvještaj JU OŠ “Suljo Čilić” Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2019/2020
11.    Izvještaj JU  Srednje škole Jablanica,  o učenju i vladanju učenika u školskoj 2019/2020.
12.    Izvještaj o radu JU Dječijeg obdaništa “PČELICA” Jablanica u pedagoškoj 2019/2020.
13.    a)  Odluka o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine lokalitet „Gornja Kolonija“- Prijedlog
b) Odluka o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja - licitacije za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine - Prijedlog
14.    Odluka o načinu i uslovima zamjene nekretnine između Općine Jablanica i Emine Malović, Ajkune Ćosić i dr. na području „Gornja Kolonija“ općina Jablanica - Prijedlog
15.    Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva – Dževad Hindić –Prijedlog
16.    Zaključak o odbijanju ponude nekretnine – Zejneba Đelmo, Sanel Đelmo i dr. - Prijedlog
17.    Rasprava o informacijama