ZAKAZANA 35. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je  35. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u petak 27.12.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je  predložen slijedeći D N E V N I   R E D

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.   a) Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2020. godinu – Prijedlog
      b) Odluka o izvršenju Budžeta– Proračuna Općine Jablanica za 2020. godinu – Prijedlog
      c) Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2020.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – Prijedlog
4.    Odluka o  građevinskom zemljištu – Prijedlog
5.    Odluka o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica na području Općine Jablanica – Prijedlog
6.    Odluka o komunalnoj naknadi – Prijedlog
7.    Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Jablanica za 2020.g.
8.    Program obavljanja komunalnih djelatnosti iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje za 2020.g.
9.    Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2020. godinu
10.  Program rada Općinskog načelnika za 2020.g.
11.  Program subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica – Prijedlog
12.  Zaključak o saglasnosti o interesu Općine Jablanica za dodjelom koncesije preduzeću “VILAMONT“ d.o.o. Jablanica
13.  Zaključak u vezi zahtjeva za izuzeće Općinskog načelnika u upravnom rješavanju
14.  Rasprava o informacijama