ZAKAZANA 29. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je  29. Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak,  30.05.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen   s l i j e d e ć i

D N E V N I   R E D

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a

2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a 

3. Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavljaju trgovačka, ugostiteljska, obrtnička i njima srodne djelatnosti na području općine Jablanica- prijedlog

4. Odluka o dimnjačarskoj djelatnosti  - nacrt

5. Odluka o raspodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u 2019.g.

6. Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama i za projekte mladih, iz Budžeta Općine Jablanica za 2019. godinu –po LOD metodologiji

7. Pravilnik o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u sportu iz budžeta Općine Jablanica - Nacrt

8. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju priključnog 10(20) kV nadzemnog voda za STS „Rodići“ i izgradnju STS_B 10(20)/04 kV„Rodići“

9. Rasprava o Inicijativi Kluba vijećnika OO SDP BiH Jablanica o promjeni načina apliciranja na javni poziv za dodjelu sredstava po LOD metodologiji za Organizacije civilnog društva koji implementira Općina Jablanica

10. Rasprava o informacijama