ZAKAZANA 28 SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je   XXVIII sjednicu Općinskog vijeća Jablanica.

Sjednica će se održati u četvrtak 25.04.2019. godine , u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati. Za sjednicu je  predložen  slijedeći   

Dnevni   red:

 

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju poslovnog objekta u sklopu poslovne zone „Unis- Gornja Kolonija“ Jablanica - višenamjenska hala tip 1- Prijedlog
4. Odluka o javnim parkiralištima- Prijedlog
5. Odluka o objavljivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove “Dom zdravlja ” Jablanica
6. Program gospodarenja poljopri zemlj. u vlas. države na području Općine Jablanica za period 2019.-2023. g.
7. Izvještaj o ostvarenju Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2018.g. 
8. Izvještaj o radu Sportskog saveza Jablanica za 2018. godinu
9. Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju trafo stanice Crnaja II
10. Rasprava o informacijama