ZAKAZANA 24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić  sazvao je  XXIV (24) Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak 27.12.2018. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen  slijedeći Dnevni red:

1.    Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2.    Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3.    Budžet – Proračun Općine Jablanica za 2019. godinu - Prijedlog
4.    Odluka o izvršenju Budžeta-Proračuna općine Jablanica za 2019. godinu- Prijedlog
5.    Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2019.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – Prijedlog
6.    Lokalni akcioni plan zapošljavanja u općini Jablanica 2019. – 2021. godina- Prijedlog
7.    Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima za sufinansiranje javnog interesa u sportu iz budžeta Općine Jablanica- Prijedlog
8.    Program rada Općinskog vijeća Jablanica za 2019. godinu- Prijedlog
9.    Program rada Općinskog načelnika za 2019.g.
10.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u naseljenom mjestu Zlate
11.    Odluka o načinu i uslovima prodaje nekretnine neposrednom pogodbom u užem gradskom području općine Jablanica, lokalitet „Gornja Kolonija”
12.    Rasprava o informacijama