ZAKAZANA 21. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Jablanica Mate Mijić sazvao je XXI ( 21 ) sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. 
Sjednica će se održati dana 30.08.2018. godine (četvrtak), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
3. Odluka o subvencioniranju troškova zakupnine za socijalno ugrožene korisnike stambenog fonda socijalnog stanovanja na području općine Jablanica
4. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Radne grupe za vršenje ovlaštenja Skupštine JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o Jablanica
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za period I-VI 2018. godinu
6. Izvještaj o upravnom rješavanju u Službama Općine Jablanica  za period I-VI 2018. godine
7. Izvještaj o radu inspekcija za   period I-VI 2018. godine
8. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Jablanica za period I-VI 2018. godine
9. Izvještaj o radu Doma zdravlja Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2018. godine
10. Izvještaj o radu JP “RTV Jablanica” d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora za   period I-VI 2018. godine
11. Izvještaj o radu JU Muzej “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2018. godine
12. Izvještaj o radu JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Jablanica i Izvještaj o radu Upravnog odbora za   period I-VI 2018. godine
13. Izvještaj o radu JP „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica i Izvještaj o radu Radne grupe OV-a i Nadzornog odbora
14. Cjenovnik usluga JU „Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica- davanje saglasnosti
15. Rasprava o inicijativi LDS-a za ukidanje Odluke o građevinskom zemljištu
16. Rasprava o informacijama