ZAKAZANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je  XIII Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak 30.11.2017. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen  slijedeći Dnevni red:

    1. Informacija o radu Općinskog načelnika između dvije sjednice OV-a
    2. Informacija o realizaciji zaključaka OV-a
    3. Nacrt Budžeta općine Jablanica za 2018. godinu
    4. Odluka o izvršenju Budžeta općine Jablanica za 2018.godinu –Nacrt
    5. Operativni plan implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2018.g. sa programom realizacije kapitalnih investicija – Nacrt
    6. Odluka o subvencioniranju volontera i zaposlenika visoke i više školske spreme-prijedlog
    7. Odluka o verifikaciji rezultata izbora za članove  Podružnica i Savjeta Mjesnih zajednica na području općine Jablanica
    8. Plan i program redovnog čišćenja i održavanja javnih površina za 2018.g. – davanje saglasnosti
    9. a) Odluka o javnom interesu za izvođenje radova na izgradnji objekta male hidroelektrane „Pačići“ na rijeci Doljanka
      b) Odluka o javnom interesu za izvođenje radova na izgradnji objekta male hidroelektrane „Zlate“ na rijeci Doljanka
    10. Odluka o javnom interesu za izgradnju priključnog 10 ( 20 ) Kv nadzemnog kablovskog voda za STS Zlate II i izgradnja STS B 10 ( 20 )/0,4 Kv Zlate II
    11. Zaključak o davanju saglasnosti na dopunjeni Cjenovnik JP „ Sportski centar Jablanica“ d.o.o. Jablanica
    12. Informacija o realizaciji Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica na G. Koloniji