ZAKAZAN DRUGI SASTANAK PARTNERSKE GRUPE ZA REVIZIJU STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE JABLANICA

Općinski razvojni tima (ORT) za reviziju integralne strategije razvoja Općine Jablanica je zakazao drugi sastanak Partnerske koja će se održati u petak 26.10.2018. godine  u sali za sjednice Općinskog vijeća sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen  slijedeći dnevni red:

1.    Izvod iz zapisnika sa prvog sastanka Partnerske grupe
2.    Razmatranje Izvještaja o implementaciji strategije za 2017. godinu
3.    Rasprava o nacrtu Plana implementacije  i indikativni finansijski okvir implementacije strategije za period 2019-2021
4.    Revidirana strategija razvoja općine Jablanica za period 2019-2023 - Razmatranje strateške platforme (socioekonomska analiza, strateško fokusiranje, vizija  i strateški ciljevi)

  

KOORDINATOR  ORT-a
Dženan Mulahasanović, dipl.ecc