XXIII SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u srijedu 27.06.2018. godine, održalo je svoju XXIII redovnu sjednicu na kojoj je razmatran izvod iz zapisnika sa XXII sjednice  vijeća, Nacrt odluke o općinskim administrativnim taksama, raspravljano o Inicijativi za izmjenu i dopunu Odluke-Program poticaja MSP u općini Jablanica u 2018. godini te o Prijedlogu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje u općini Jablanica.

U radu sjednice Vijeća za konkurentnost učestvovali su pored Općinskog načelnika i Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Jablanica i predstavnici privatnog sektora-Udruženja privrednika Jablanica, predstavnici javnog sektora, predstavnici poljoprivrede-Savez poljoprivrednih udruženja, predstavnik Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor, predstavnik klastera „Hercegovina“, predstavnik JP EP BiH, predstavnik JP EP HZHB-radna jedinica Jablanica i  predstavnik Redah-a Himzo Tule.