VERIFIKACIONA POSJETA BFC SEE KOMISIJE

Općina Jablanica je u proteklom periodu učestvovala u procesu certifikacije gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi (BFC SEE). Proces certifikacije je  trajao više od godinu dana, a tehničku pomoć Općini Jablanica pružala je Regionalna agencija za razvoj - REDAH.

Tim povodom, u četvrtak 18.05.2017. godine u Općini Jablanica  boravila je  međunarodna Verifikaciona komisija  u sastavu:  Bahrija Umihanić BFC Mreža Federacije BiH, Milan Mirić, BFC Mreža Srbije i Bojan Vojvodić, BFC Mreža Republike Srpske.  Sastanku sa Verifikacionom komisijom su prisustvovali Općinski načelnik, šefovi općinskih službi i članovi projektnog tima koji su učestvovali u procesu certifikacije, a nakon  prezentacije ključnih unapređenja BFC SEE procesa  od strane Općinskog načelnika Salema Dedića i Pomoćnika Općinskog načelnika i Šefa službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor Amele Muratović, Verifikaciona komisija se sastala  sa članovima Općinskog vijeća Jablanica, predstavnicima JKP „Jablanica“ dd i članovima vijeća za konkurentnost općine Jablanica. Nakon ovih sastanaka održan je i sastanak sa jablaničkim priovrednicima. U narednim danima Verifikaciona komisija će  izraditi konačni verifikacijski izvještaj sa preporukama za projektni tim radi eventualnog kompletiranja dokumentata po svim kriterijima.

O samom procesu certifikacije  Amela Muratović, Pomocnik općinskog načelnika  i šef Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor  kaže: „Služba za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor je zajedno sa drugim službama Općine Jablanica u prethodnih 15 mjeseci aktivno radila na prikupljanju, izradi i ostvarivanju kriterija za BFC SEE certifikaciju. Zajednički cilj općinske administracije na čelu sa Općinskim načelnikom i uz bezrezervnu podršku Općinskog vijeća Jablanica i Udruženja privrednika Jablanica je bio da Općina Jablanica ispuni uslove i postane prepoznata kao općina sa povoljnim poslovnim okruženjem. Izuzetno nam je drago da smo prva općina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koja će dobiti ovaj veoma značajan medjunarodno priznat  BFC SEE certifikat“- naglasila je Muratović.

Inače, međunarodno priznati standard (BFC SEE) je jedinstveni program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u regionu jugoistočne Evrope pružaju privrednicima. Program daje jasne smjernice općinama i gradovima kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uvedu standarde efikasne i transparentne lokalne administracije. S druge, investitorima koji žele da presele ili prošire svoje poslovanje u jugoistočnu Evropu, BFC SEE služi kao standardizovan mehanizam za procjenu lokalnih uslova za poslovanje i ukazuje na to koje općine u regionu imaju najpovoljniju klimu za investiranje.