ZAKAZANA VANREDNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2., člana 69. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16), Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je Vanrednu  sjednicu Općinskog vijeća Jablanica

Sjednica će se održati u utorak,  23.04.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je  predložen slijedeći  D N E V N I  R E D

 

1. Odluka o kupovini imovine privrednog društva “Granit” d.d. Jablanica - u stečaju 
2. Odluka o utvrđivanju statusa Poslovne zone „Granit“ - Prijedlog
3. Odluka o odobravanju kreditnog zaduženja - Prijedlog
4. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta – Proračuna Općine Jablanica za 2019. godinu- Prijedlog