USPJEŠAN PRELAZAK NA NOVU NORMU KVALITETA ISO 9001:2015

U petak 25.05.2018. godine u Općini Jablanica održan je Nadzorni audit tranzicijske norme sa dosadašnjeg sistema kvaliteta na novu normu međunarodnog standarda kvaliteta ISO 9001: 2015. godine. 

Nadzorni audit izvršio je gopodin Vlado Ivanković iz certifikcijske kuće Biro Veritas iz Rijeke. Prema prvim ocjenama, Općina Jablanica je uspješno prešla na novu normu, a više detalja će se znati nakon zvaničnog izvještaja.