UREĐUJE SE SAOBRAĆAJNICA U NASELJU PODBREŽJE

Radnici preduzeća „Putevi“  d.d. Mostar izvode  radove uređenja saobraćajnice kroz naselje Podbrežje.

Nakon predhodnih i zemljanih,  izvode se betonski i armirano-betonski radovi sa ugradnjom  cjevovaoda za oborinsku  kanalizaciju, šahtova  i postavljanja slivnika.Nakon završetka ovih, uslijediće asfalterski radovi duž cijele saobraćanice  na kojoj su vršeni radovi. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 22.044,19 KM