POTPISANI UGOVORI SA VOLONTERIMA KOJI ĆE OBAVLJATI PRAKSU U ORGANIMA UPRAVE OPĆINE JABLANICA

U skladu sa   Programom  i Odlukom o uslovima i načinu prijema lica sa VSS (VII stepen stručne spreme odnosno I i II ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja) bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) u općinskom organu uprave Općine Jablanica, Općinski načelnik Salem Dedić  u petak 10.03.2017.godine, na osnovu odabira i rang liste  kandidata po Javnom oglasu od 09.02.2017. godine, izvršio je potpisivanje jednogodišnjih ugovora i upriličio prijem za sedam volontera: Kevrić Minelu, magistar građevinarstva, Gorančić Nađu, bakalaureat/ bachelor inžinjer arhitekture, Vugdalić Jasminu, bakalaureat/bachelor prava, Šćuk Almu, bakalaureat/bachelor poslovne ekonomije, Šubara Ajlu, prvostupnik/bachelor znanosti o okolišu (ekologija), Bešić Amara, prvostupnik/bachelor sigurnosti i Šehić  Anelu, magistra  turizma i zaštite okoliša. Prijemu volontera prisustvovali su  Pomoćnici općinskog načelnika i saradnici.

Ovim povodom Općinski načelnik  Salem Dedić je rekao:- danas smo imali priliku da potpišemo ugovore sa sedam volontera, lica sa visokom stručnom spremom koji će u narednih godinu dana odraditi volonterski staž u organima uprave Općine Jablanica.Ovo je nastavak aktivnosti zapošljavanja volontera po Javnom oglasu u javnim ustanovama,  javnim preduzećima i privrednim subjektima na području općine Jablanica. Zadovoljstvo mi je, jer je ovo podrška našoj omladini koja je završila visoke škole i ovo im je prilika da steknu  godinu dana radnog iskustva te  nauče puno toga u organima uprave i kasnije  kroz razne programe dođu do stalnog zaposlenja. Volonteri su raznih zanimanja i realno biće nam  od pomoći u narednih godinu dana. Nama je želja da tokom godine ako budemo u prilici da pomognemo još omladine a drago mi je vidjeti da su to oni prihvatili sa oduševljenjem i očekujem da nakon godinu dana izađu kao još odrasliji ljudi.
Jasmina Vugdalić bachelor prava je izjavila: - danas sam potpisala ugovor o volonitiranju sa našom općinom i nadam se da ću usavršiti svoje znanje koje sam stekla tokom fakulteta a Anela Šehić magistar turizma i zaštite okoliša  dodaje da će raditi u novootvorenom turističkom uredu i nada se da će mnogo naučiti ali i doprinjeti radu Turističkog ureda.