UDRUŽENJE „MOST ZA BOSNU“ IZ NJEMAČKE DONIRALO PAKETE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENE JABLANIČANE

U kabinetu Općinskog načelnika Salema Dedića, u petak 7.6.2019. godine, upriličen je sastanak  sa predsjednikom HO MDD Merhamet BiH Kenanom Jaganjcem, sekretarom regionalnog odbora RO Merhamet Jablanica Omerom Ivkovićem, predsjednikom  njemačkog udruženja „Most za Bosnu“ Ramizom Kadrićem, direktoricom JU Centar za socijalni rad Begzadom Šukman i direktoricom JU Dom za stara i iznemogla lica  Elmom Zahirović. Povod sastanku je podjela humanitarne pomoći u hrani za 80 jablaničkih familija koji su u stanju socijalne brige, a sami nisu u mogućnosti da koriste usluge javne kuhinje zbog udaljenosti mjesta stanovanja. Na sastanku su razmotrene mogućnosti nejefikasnijeg načina pomoći Narodnoj kuhinji za duži vremenski period i pomoć svim socijalno ugroženim stanovnicima Jablanice.

Predsjednik HO MDD Merhamet BiH Kenan  Jaganjac se zahvalio humanisti Ramizu Kadriću, na uručivanju paketa pomoći za socijalno ugrožene stanovnike Jablanice koji žive na ruralnom području i udaljeni su od grada, te dodao: „Razgovarali smo i  o adaptaciji prostora narodne kuhinje u Jablanici, obzirom da se ista nalazi u teškoj situaciji i potrebna su određena ulaganja. Općinski načelnik nam  je  obećao podršku i pomoć u podršci projekta, a  razgovarali smo i o saradnji  i aktivnostima koje vodimo sa Centrom za socijali rad u Jablanici ali i  sa centrima širom BiH“.
Ramiz Kadrić, predsjednik njemačkog udruženja „Most za Bosnu“, formiranog 1993. godine i inicijator mnogih humanitarnih akcija,  trudi se da pomogne našim ljudima koji se nalaze u socijalnoj potrebi, a najviše narodnim kuhinjama: „Zahvaljujući prije svega Općinskom načelniku Salemu Dediću i predsjedniku Merhameta BiH Kenanu Jaganjcu, došlo je do ovog sastanka, a daljnjim aktivnostima, pokušaćemo da pomognemo i narodnoj kuhinji ovde u Jablanici, koju treba adaptirati sa ciljem da radi što efikasnije. Ako se svi aktiviramo možemo puno uraditi. Mnogo hvala svima koji su učestvovali u ovoj akciji“, kaže Kadrić, a predsjednik MDD Merhamet Jablanica Omer Ivković ističe da je prema njegovom mišljenju, obzirom da prati sve donacije prema RO Merhamet Mostar, ovo, zahvaljujući Ramizu Kadriću,  dosad najača donacija i pomoć: „ Ovo je značajna injekcija i dodatna količina hrane za 130 korisnika  jablaničke narodne kuhinje. Taj broj bi bio i duplo veći kad bi postojala mogućnost da dođu svi kojima je potrebna usluga naše kuhinje. Dolazak ove humanitarne organizacije je velika stvar i nadam se da neće biti i jedini“, rekao je Ivković. Općinski načelnik Salem Dedić je podržao inicijativu gospodina Kadrića za održavanjem ovog sastanka kako bi otpočeli realizaciju zajedničkih projekata: „ Ovo je, po meni, jedna od najvećih pojedinačnih donacija u posljednje vrijeme, koju je gospodin Kadrić distribuirao u nekoliko gradova u BiH, pa i u Jablanici. Zahvalan sam  na svemu,  a bit našeg razgovora danas  je, na koji način mi zajedno možemo da apliciramo na projekte i otpočnemo saradnju sa gospodinom Kadrićem i njegovim Udruženjem u cilju poboljšanja uslova u našoj narodnoj kuhinji, njene rekonstrukcije i obezbjeđenja dostavnog vozila, te eventualno reguliše status uposlenika u MDD Merhamet? Zadovoljan  sam da ove aktivnosti vodimo u saradnji sa dvije vrlo bitne Javne ustanove... Nadam se da ćemo u nastavku saradnje sa  Merhametom BiH razgovarati  i o onima kojima je potrebna tuđa njega i pomoć, a  žive u stanovima i kojim je pomoć Centra za socijalni rad i Doma za stara i iznemogla lica, neophodna. Istakao sam i proširenje smještajnih kapaciteta našeg Doma za stara i iznemogla lica i da je u tom smislu pomoć donatora u nabavci opreme, neophodna,“ naglasio je Općinski načelnik Salem Dedić.