U ORGANIZACIJI ADS FBIH-RADIONICA ZA ZAPOSLENIKE OPĆINE JABLANICA O VJEŠTINI KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA

U organizaciji Agencije za  državnu službu FBiH (ADS FBiH), u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica u utorak 07.05.2019. godine, održana je jednodnevna radionica za zaposlenike općinskog organa, Općine Jablanica, sa ciljem  da  službenici koji se u svom radu  najčešće susreću i kontaktiraju sa strankama,  poboljšaju  komunikaciju,  upoznaju sa modelima i alatima koji će im olakšati rad te spriječiti eventualne nesporazume sa strankama.

Zaposlenici Općine Jablanica su tokom radionice, uz praktične vježbe, obradili  module: Osnove komunikacije, Komunikacija i kultura poslovnog ponašanja i Vještinu komuniciranja s strankama. Predavač na radionici  bila je, Maja Vlaho, eksterni trener ADS FBiH.