SJEDNICA KOMISIJE ZA NADZOR REALIZACIJE STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA

U srijedu 17.4.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održan je  9. sastanak Komisije  za nadzor realizacije  Strategije razvoja općine Jablanica 2014.- 2023. godine (revidirana za period 2019.-2023. godine). Komisijom je predsjedavao predsjednik Komisije, Općinski načelnik Salem Dedić.

Na sjednici je usvojen Izvod iz  zapisnika sa predhodnog sastanka i razmatran Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Jablaica za 2018. godinu. Nakon razmatranja dokumenta, dato je pozitivno mišljenje Komisije za nadzor realizacije  Strategije razvoja općine Jablanica  na Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije strategije razvoja općine Jablaica za 2018. godinu.