SASTANAK OPĆINSKOG RAZVOJNOG TIMA

U ponedjeljak  08.04.2019. godine u Sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, održana je  peta  sjednica Općinskog razvojnog tima (ORT) za reviziju integralne strategije razvoja Općine Jablanica,  na kojoj je razmatrana i  izvršena  Identifikacija  projektnih ideja za finansijsku podršku iz Fonda za poticaj lokalnog razvoja ILDP. Sjednici, uz predsjednika Općinskog razvojnog tima,  Općinskog načelnika Salema Dedića prisustvovali su Koordinator i članovi razvojnog  tima, privrednici, građani, općinski vijećnici,  predstavnici javnih ustanova, javnih preduzeća i MZ, predstavnici nevladinog sektora,  ostali zainteresovani subjekti,  članovi Komisije za nadzor realizacije, Partnerske grupe za nadzor, predstavnici općinskog izvršnog organa..

Koordinator  Općinskog razvojnog tima Dženan Mulahasanović,  prisutne je  upoznao sa značajnim priznanjem koje je  dobila Općina Jablanica od Projekta integralnog lokanog razvoja (ILDP), Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju,  jer prema njihovoj ocjeni zasnovanoj   prema  konačnim  rezultatima izvršenih procjena  kapaciteta za upravljanje   lokalnim razvojem,  Općina Jablanica  ima najbolji sistem integrisanog razvoja u BiH u 2018. godini te je svojim uspješnim i kvalitetnim radom ostvarila značajan napredak u uspostavi  efikasnog sistema za upravljanje lokalnim razvojem u posljednje dvije godine i zasluženo ostvarila pravo  na dodjelu granta u ukupnom iznosu od 70,000.00 USD.
Nakon razmatranja više projektnih ideja odabrano je pet  projekata: Rekonstrukcija stadiona „Zlatan Alikadić Tazlo“, Izgradnja pomoćnog stadiona za fudbal, Povećanje smještajnih kapaciteta u JU Dom za stara i iznemogla lica, Uređenje Trga oslobođenja, Uređenje trotoara, parking  prostora  i dvorišta, čija će se prioritetizacija izvršiti na narednom sastanku ORT-a.