SASTANAK KOMISIJE ZA IZBOR VOLONTERA I ZAPOSLENIKA VSS I VŠS PO OSNOVU DOPUNSKOG JAVNOG POZIVA

Po osnovu dopunskog Javnog  poziva za javne ustanove, javna preduzeća, druge samostalne organe uprave čiji je osnivač Općina Jablanica, kao i druge pravne subjekte na području općine Jablanica, u petak 22.03.2019. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća  Jablanica, održan je sastanak Poslodavaca koji su se prijavili na dopunski javni poziv.

Prisutni  na današnjem sastanku su se složili da svoj rad nastavi komisija  koja je formirana  na prvi javn poziv. Komisija je nakon toga otpočela svoj rad i u narednim danima se mogu očekivati rezultati javnih poziva. Konstatovano je  da se po osnovu dopunskog javnog poziva javilo pet novih poslodavaca i 11 novih kandidata.