SAOPĆENJE SLUŽBE ZA OPĆU UPRAVU U VEZI BESPRAVNE SJEČE DRVEĆA U DRVOREDU U ULICI 1. MART

Dana 19. maja 2019. godine (nedjelja) u prijepodnevnim satima u ulici „1. marta“ - lokalitet uz magistralni put M17, preko puta benzinske pumpe Energopetrola, na javnoj površini, izvršena je sječa na dva drveta u  drvoredu navedene ulice, bez odobrenja nadležnog organa.

Po prijavi savjesnih građana, Komunalni inspektor Općine Jablanica je zajedno sa pripadnicima Policijske stanice Jablanica, izvršio pregled i utvrdio činjenično stanje.
Lice inicijala K.S. koje je angažovalo mašine (vozilo sa korpom) privrednog društva sa područja općine Jablanica koje je izvelo kresanje jednog drveta u skoro kompletnom dijelu, a drugog, sa pretjerano velikim obimom potkresavanja.
Obzirom na navedeno, a u cilju poštivanja zakonskih propisa i općinskih akata, nadležni Komunalni inspektor Općine Jablanica, zabranio je dalju sječu drveća, a protiv nalogodavca i izvršioca  će u skladu sa zakonskim propisima podnijeti prekršajne prijave, kao i druge moguće sankcije predviđene zakonom.
Ovim obavještenjem nadležna služba Općine Jablanica želi da u cilju sprečavanja daljnjeg skrnavljenja drvoreda u glavnim ulicama na području općine Jablanica upozori, kako navedene izvršioce, tako, i sve druge potencijalne, da će se protiv njih, bez odlaganja, poduzimati sve zakonske mjere.
Takođe, molimo sve savjesne građane da nam ovakve i slične pojave u komunalnoj oblasti obavezno, uz zagarantovanu diskreciju,  prijavljuju putem našeg informacionog sistema „S 48“.


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti,
boračko-invalidsku zaštitu,
socijalna pitanja i zajedničke poslove