SAOPĆENJE ZA JAVNOST SAVEZA OPĆINA I GRADOVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE