SANACIJA PUTA KRSTAC-ŠTRBINE

U sklopu  aktivnosti na održavanju nekategorisanih puteva a po preporuci nadležne Općinske službe izvršena je sanacija nekategorisanog puta Krstac – Štrbine u dužini cca 3300 m.

Izvođač radova na sanaciji puta je JKP „Jablanica“ d.d. u stečaju, Jablanica. U sklopu sanacije izvršeni su sljedeći radovi: iskop, utovar, transport, planiranje i ravnanje tampona na dionici nekategorisanog puta. U sklopu sanacije urađena je i odvodnja voda (prokopavanjem podužnih i poprečnih kanala).