REALIZACIJA PROJEKTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SREDNJOJ ŠKOLI JABLANICA DOBRO NAPREDUJE

U Srednjoj školi Jablanica realizuje se projekat energetske učinkovitosti vrijedan više od 450.000,00 KM. Izvođač radova  je preduzeće "Promark" d.o.o. Mostar, a usluge nadzora na izvođenjem radova vrši „Coning“ d.o.o. Sarajevo.

Obzirom da radovi dobro napreduju očekivati je će do kraja maja mjeseca biti i završeni. Do sada su izvedeni radovi postavljanja termo fasade na kompletnom objektu škole, zamjenjeni fasadni otvori u skladu sa potrebama energetske učinkovitosti, promjenjen krov sportske sale i kompletne škole  te je u toku priprema za bojenje fasade na prednjem dijelu škole te priprema radova zamjene kotlovnice za centralno grijanje, kojom se prelazi na upotrebu energenta peleta.
Na školi i sportskoj dvorani u toku je postavljanje tzv “pakovanog krova“ i oluka. Projekat se realizuje na osnovu sporazuma o razumjevanju Vlade Federacije BiH, odnosno Ministarstva za prostorno uređenje  FBiH i Vlade HNK kao investitora.
Obavljanje građevinskih radova na objektu Srednje škole u Jablanici poboljšat će uslove boravka srednjoškolaca i zaposlenog osoblja, doprinijeti uštedama u troškovima za energiju, zaštiti okoliša te vizuelnom izgledu sredine u kojoj se škola nalazi..