REALIZACIJA PROJEKATA „JAČANJE ULOGE MZ U BIH“

Šest Mjesnih zajednica sa područja općine Jablanica, odabranih na osnovu kriterija i evaluacije (MZ Jablanica II, MZ Donja Jablanica, MZ Glogošnica, MZ Doljani, MZ Slatina i MZ Ostrožac), od  sredine prošle godine uključeno je u projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini koji provodi UNDP u BiH u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova.

Općina Jablanica je jedna od  23 općine iz BiH koje  učestvuju u ovom trogodišnjem projektu.
Na području ovih šest jablaničkih  Mjesnih zajednica trenutno se realizuje osam projekata i to:

MZ Jablanica 2- projekat izgradnja hidrantske mreže u montažnom naselju-vrijednost projekta 14.526,00 KM- projekat završen;MZ Jablanica 2-projekat „Izgradnja dječijeg igrališta u MZ Jablanica 2“- vrijednost projekta 10.441,20 KM-  projekat u toku;MZ Slatina- projekat „Uvođenje grijanja na pelet u područnu školu MZ Slatina“-vrijednost projekta 17.477,50 KM- završen projekat;MZ Ostrožac- projekat „Rekonstrukcija školskog dvorišta sa ugradnjom video nadzora u područnoj školi Ostrožac“-vrijednost projekta 22.057,30 KM- projekat završen;MZ Glogošnica- projekat „ Zaštitna ograda sa pratećim sadržajem igrališta“-vrijednost projekta 8.277,00 KM- projekat u toku;MZ Glogošnica- projekat „Most Bijela “-vrijednost projekta 13.378,24 KM- projekat u toku; MZ Donja Jablanica-projekat „ Rekonstrukcija prostorija MZ Donja Jablanica “-vrijednost projekta 18.841,50 KM- projekat završen;MZ Doljani- projekat „Izgradnja javne rasvjete u naselju Kosne luke i Doljani “-vrijednost projekta 20.793,47 KM- projekat završen;Takođe na području ovih šest Mjesnih zajednica realizuje se  šest projekata u saradnji sa nevladinim sektorom. Svi ovi projekti su u fazi implementacije:

  •  MZ, Slatina i Ostrožac i  Omladinski klub pod istim suncem“ “- „Aktivni mještani Slatine i Ostrošca“- vrijednost projekta 19.500,00 KM;
  •  MZ  Donja Jablanica i  udruženje žena „Most“ Kurs  šivanja i obuka žena liderica vrijednost projekta 7.091,00 KM;
  •  MZ Doljani i  Omladinski klub „Pod istim suncem“ –„Sport za sve“ vrijednost projekta 9.750,00 KM;
  •  MZ Glogošnica i  PD „Prenj-Glogošnica 1979“-Škola planinarstva“- vrijednost projekta 9.490,00 KM;
  •  MZ Jablanica 2  i Omladinski klub „Pod istim suncem“-Dnevni centar za djecu“ vrijednost projekta 9.750,00 KM;

Shodno Memorandumu o razumjevanju i Pismu namjere, Općina Jablanica  učestvuje sa 30 % sredstava u ukupnoj vrijednosti svakog nabrojanog projekta.

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ ima za cilj da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih usluga te u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, pri čemu se revitalizacija mjesnih zajednica smatra ključnim sredstvom za postizanje tih ciljeva. Projekt je zajednička inicijativa Vlada Švicarske i Švedske, čija je vrijednost 14,5 miliona KM.